Behandelingen

Logopedie is voor iedereen die problemen ondervindt in het begrijpen en produceren van gesproken en/of geschreven taal. De logopedist doet onderzoek, adviseert, werkt preventief, behandelt en begeleidt de omgeving van u en/of uw kind. Door de allround opleiding en specialisaties binnen verschillende gebieden kan de zorg nog beter op het individu worden aangepast. Communicatie in de breedste vorm, waarbij de logopedist de juiste behandeling biedt passend bij u en/of uw kind.

Logopedische behandeling is zinvol als er vragen en/of problemen zijn op het gebied van:

Taal                                                                                      Icons_KirstenBremen-08.jpg

· Vertraagde taalontwikkeling

· Weinig/niet spreken

· Kleine woordenschat

· Moeite met zinsbouw

· Meertaligheid en taalproblemen

· Woordvinding

· Logisch vertellen en vertelvaardigheden

· Pragmatische vaardigheden

· Taalbegrip

· Gehoor en auditieve vaardigheden

· Onthouden en verwerken van opdrachten

· Problemen met rijmen

Auditief geheugen    Icons_KirstenBremen-09.jpg

· Klank-teken koppeling

· Hakken en plakken

· Begrijpend luisteren

· Slechthorendheid

· Doofheid

Spraak en verstaanbaarheid    Icons_KirstenBremen-07.jpg

· Niet goed uitspreken van klanken

· Slissen of lispelen

· Stotteren of broddelen

· Binnensmonds spreken

· Spreektempo

· Nasale spraak

· Kaak geklemd spreken

Lezen    Icons_KirstenBremen-05.jpg

· Leesvoorwaarden

· Technisch lezen

· Leestempo

· Problemen met vloeiendheid en ritme

· Begrijpend lezen

Spelling    Icons_KirstenBremen-06.jpg

· Spellingvoorwaarden

· Klank-tekenkopppeling

· Fonologische training

· Spellingproblemen

Adem en stem    Icons_KirstenBremen-10.jpg

· Adem-stemkoppeling

· Heesheid of spanning bij stemgebruik

· Vermoeidheid bij stemgebruik

· Globusklachten

· Lichaamshouding en ontspanning

· Hyperventilatie

Afwijkende mondgewoonten

· Open mondgedrag

· Slappe mondmotoriek

· Verkeerde tonghouding in rust

· Afwijkende slik

· Duimzuigen, vingerzuigen of speelzuigen

Eet– drink en slikproblemen

· Afwijkende slik

· Kokhalzen/ reflux

· Moeite met kauwen, eten of drinken

· Pijn met slikken